IV.ročník GULÁŠFESTU

14. 8. 2021

Den konání akce

}

od 12. hodin hodin

čas zahájení akce

Areál TJ INTER

Místo konání akce

Již IV. ročník GULÁŠFESTU
soutěž zájmových spolků obce o nejlepší guláš

Program:

od 12:00 zahájení GULÁŠFESTU
od 15:00 zahraje k poslechu a tanci „B band
v 16:00 vyhodnocení soutěže a následný prodej guláše

občerstvení během akce zajištěno

Pozvánka: